equa-logo

Praktisk energisimulering

From September 22, 2020 until September 23, 2020
+46 8 546 20 110
Hits: 538

 

Onlinekurser i IDA ICE:
EQUA följer rekommendationerna kring Covid-19 och har beslutat att köra kurserna i september via webben. Kursinnehållet är identiskt som vid våra klassrumsutbildningar och det kommer finnas samma möjligheter för frågor och diskussioner.

 

Praktisk energisimulering

Kursen är inriktad mot dig som arbetar med energisimulering i byggprojekt och som vill lära dig mer om hur du med hjälp av IDA ICE kan göra realistiska energisimuleringar. Gemensamma genomgångar varvas med övningar där du jobbar själv vid datorn.

I kursen visar vi hur de olika energiposterna hanteras i IDA ICE. Vi utgår från byggreglerna och funderar över hur; uppvärmning, varmvatten, komfortkyla, verksamhetsel, processkyla och markvärme ska bokföras. Du får lära dig att definiera och använda egna energimätare.

I ett antal övningar varieras olika indataparametrar för att bättre förstå deras betydelse för resultatet. Syftet är att du som arbetar med beräkningar ska skaffa dig en större säkerhet och lära dig skilja på vad som är stort och smått. Hur stor betydelse har till exempel val av väderfil, zonindelning, börvärden eller vädringsstrategi för resultatet?

Vi granskar också mätningar från olika byggnader för att skapa en uppfattning om hur byggnader och vvs-anläggningar fungerar i praktiken. Mätningar används också för att diskutera vad som är rimliga indata för till exempel interna värmelaster, innetemperaturer, varmvattenanvändning, rörförluster och verkningsgrader.

 

Datum: tisdag-onsdag, 22-23 september, 2020
Tid: 09.00-17.00
Plats: Online
Pris: 9 000 kr + moms
Mjukvara: IDA ICE Expert, Anpassning Sverige (lånelicenser erbjuds)
Målgrupp: för användare som passerat nybörjarstadiet

 

För anmälan, klicka på Registration-knappen ovan.
Obs! Sista anmälningsdag är fredag 4 september, 2020.