equa-logo

Sisäilmastoluokitus 2018 - IDA ICE 5.0 koulutus

From August 28, 2023 08:00 until August 29, 2023 12:00
Categories: Course in Finnish

Sisäilmastoluokitus 2018 mukaiset laskennaliset tarkastelut

IDA ICE 5.0 koulutus:  28-29 elokuuta  2023

 

 Tausta

Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden avuksi sisäympäristön tavoite- ja suunnitteluarvojen valitsemiseksi ja asettamiseksi. Sisäilmastoluokitusta käytetään, kun tavoitteena on rakentaa sisäympäristöltään terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä rakennuksia. Sisäilmastoluokitus on yleisesti käytössä toimitilarakennusten sisäilmaston tavoitteiden asettamisessa.

SIL 2018 mukaisten lämpöolosuhteiden laskennallisten tarkasteluihin luotiin Sisäilmaopas 11 (2023), joka tehtiin tarpeesta oheistaa Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta, joissa tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa ja ohjeistaa näitä laskennallisia tarkasteluja.

Nyt annettava IDA 5.0 kurssi vastaa oppaan jalkauttamisen koulutustarpeeseen. Koulutuksella pyritään ohjaamaan SIL 2018 luokitustarkasteluja oppaan viitoittamaan suuntaan ja tukemaan erityisesti luokituksen laskennallisten tarkastelujen tekemistä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perusteelliset tiedot uuden Sisäilmaoppaan 11 ”Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut” ohjeistuksesta SIL 2018 mukaan luokiteltuihin eri rakennustyyppien rakennushankkeisiin.

Koulutuksessa keskitytään laskennallisiin tarkasteluihin, mutta se palvelee myös SIL 2018 hankkeen sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä ja lämpötilaolosuhde-laskennoista vastaavia tahoja, joiden tulee olla tietoisia luokituksen mukaisista laskennoista.

Koulutuksen avulla SIL 2018 luokitellun rakennushankkeen simuloija saa konkreettiset ohjeet simulointityökaluun (IDA ICE 5.0), jolla mallintaa ja simuloida rakennuskohteita Sisäilmaoppaan 11 ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Aluksi käydään läpi Sisäilmaoppaan 11 ” sisältöä ja sen luvuissa 1-6 esitettyjä asioita keskittyen erityisesti laskennallisten tarkastelujen ohjeistukseen. Lisäksi esitellään opashankkeessa tehty Excel-tietokanta lähtöarvoista tilojen olosuhdesimulointia varten sekä IDA ohjelmistonkäyttöön tehty SIL 2018 hankkeen resurssikansio.

Tämän jälkeen käydään pääpiirteittään läpi Sisäilmaoppaan 11 laskentaesimerkkien (avokonttori, asuinkerrostalo ja opetustila) mukaiset tarkastelut ja niiden teossa huomioitavat oppaassa esiintuodut asiat. 

Laskentaan käytetään dynaamista IDA ICE 5.0 rakennussimulointiohjelmaa, jolla tehdään mallinnus, tarkasteluja tukevia laskentoja ja varsinaiset SIL 2018 laskennat. Työskentely etenee vaihe vaiheelta lähtien liikkeelle esimerkkien mukaisista malleista, joihin on valmiiksi luotu rakennuksen ja huoneiden geometria.

Lisätietoja kurssilla käytetystä laskentatyökalusta

IDA ICE 5.0 ohjelmistolla ja sen Suomi-lokalisoinnilla voidaan raportoida ja tehdä Sisäilmastoluokitus 2018 mukaiset laskennalliset tarkastelut.  Operatiivisen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden raja-arvojen pysyvyydet ja raja-arvot esitetään graafisesti ja numeroarvoina. Ohjelmisto laskee ja raportoi pysyvyyksien prosenttiosuudet tarkoitusta varten tehtyihin SIL 2018 luokkien S1 ja S2 raportteihin. Lisäksi IDA ICE 5.0 ohjelmistolla ja sen Suomi-lokalisoinnilla voidaan varsinaisten SIL 2018 laskentojen ohella suorittaa kaikki projektin tarvitsemat oheislaskennat kuten kuukausittaiset ylilämpenemis-tarkastelut, lämmitys- ja jäähdytysmitoitusajot, E-lukulaskennat ja tavoite-energiankulutuslaskennat.

IDA ICE 5.0 Suomi-lokalisaatiosta löytyvät Sisäilmayhdistys ry Sisäilmaoppaan 11 SIL 2018 tarkasteluun ohjeistamat vuoden 2007 ja 2018 IL mitatut Vantaan, Jyväskylän ja Sodankylän säätiedot.

IDA ICE 5.0 Suomi-lokalisaatioon on myös tuotu dynaamiseen laskentaan uudet jäähdytyksen paikkakuntakohtaiset kuukausittaisten mitoituspäivien säätiedot nykyilmastossa (riskitasolla 2 % Vantaalle, Jyväskylään ja Sodankylään) sekä tulevaisuuden Ilmastolle (RCP 4.5 riskitasolla 2 % Vantaalle), jotka perustuvat RAMI-hankkeessa Aalto-yliopiston läpikäymään Ilmatieteenlaitoksen mitattuun säädataan.  

RASMI-hankkeessa julkaistuista energialaskennan testivuosien säädatoista IDA ICE 5.0 Suomi-lokalisoinnista löytyy Ilmatieteenlaitoksen energialaskennan testivuoden 2020 säädata Vantaalle, Jokioiseen, Jyväskylään ja Sodankylään ja vastaavat tulevaisuuden energialaskennan testivuosien säädatat RCP 4.5 skenaariolle vuosille 2030, 2050 ja 2080. Vantaan osalta lokalisaatioon on lisätty myös vuoden 2050 RCP 2.6 ja 8.5 skenaariot.

Kurssipäiviä: 2
Päivämäärä: maanantai-tiistai, 28-29 elokuuta, 2023
Aika: 08:00-12:00
Paikka: Verkkokurssi, Microsoft Teamsin kautta
Hinta: 600 € + ALV (24%)
Kieli: Suomi
Ohjelmisto: IDA ICE 5.0 Expert versio, IDA ICE 5.0 Suomi-lokalisointi (3 kk väliaikainen Expert-lisenssi kuuluu kurssin hintaan)
Kohderyhmä: SIL 2018 tarkasteluja tekevät suunnittelijat ja simuloijat sekä hankkeen sidosryhmiin kuuluvat henkilöt, lämpötilaolosuhdelaskennoista vastaavat tahot
Kouluttaja: Jouko Niemelä, Equa Simulation Finland Oy

Lisätiedot: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ilmoittautuminen kurssille klikkaamalla sivun yläosassa olevaa ”Registration/Ilmoittautuminen” -linkkiä.