Dagsljus och solvärme i IDA ICE

Dagsljus och solvärme i IDA ICE

On September 24, 2020

info@equa.se

+46 8 546 20 110


 

Onlinekurser i IDA ICE:
EQUA följer rekommendationerna kring Covid-19 och har beslutat att köra kurserna i september via webben. Kursinnehållet är identiskt som vid våra klassrumsutbildningar och det kommer finnas samma möjligheter för frågor och diskussioner.

 

Dagsljus och solvärme i IDA ICE

Dagsljussimuleringar efterfrågas alltmer till följd av dagsljuskraven i de olika miljöcertifieringssystemen och BBR. Med anledning av detta har EQUA utvecklat en koppling mellan IDA ICE och ljusberäkningsverktyget RadianceTM, vilket gör det möjligt att använda byggnadsmodellen för att utföra avancerade dagsljusberäkningar, samt visualisera resultat direkt i IDA ICE. I kursen går vi igenom grunderna för dagsljussimulering samt hur programmet kan användas för att utföra dagsljusberäkningar för de olika miljöcertifieringssystemen med fokus på Miljöbyggnad.

Projektering med hänsyn till visuell komfort ställer motkrav för rimlig termisk komfort och energianvändning. Vi ger en inblick hur solinstrålning hanteras i komfort- och energiberäkningar, och vi går igenom bl.a. zonmodellen, den enkla och detaljerade fönstermodellen, solskydd, samt definition av gsyst.

Kursen kommer att vara en blandning av teori och övningar kring dagsljus och solvärme.

Datum: torsdag 24 september, 2020
Tid: 09.00-17.00
Plats: Online
Pris: 4 500 kr + moms
Mjukvara: IDA ICE Expert, Miljöbyggnad (lånelicenser erbjuds)
Målgrupp: för användare som passerat nybörjarstadiet.

 

För anmälan, klicka på Registration-knappen ovan.
Obs! Sista anmälningsdag är fredag 4 september, 2020.