equa-logo

Uutta versiossa 2.3

 


Lisää ESBOsta


  

leaf Talotekniikka CAD integraatio1

Talotekniikka CADissä luodut tilat voidaan tuoda ESBO-sovellukseen ja laskentatulokset voidaan siirtää takaisin suunniteluohjlemistoon. Muitakin CAD-sovellutuksia tuetaan, jos ne pystyvät tuottamaan IFC –malleja.

Tilatemplatet on lisätty ESBO-sovellukseen. Kun tilatemplateihin on lisätty sisäiset kuormat, huonelaiteet yms., niitä voidaan käyttää IFC tuonnin yhetydessä.

MEP_CAD2

 


 

leaf Päivänvalo

Päivänvalolaksenta voidaan tehdä ESBOsta Radiance™ ohjelmiston avulla. Laskennan rapotoineinneen voidaan kokokana suoritta ESBOsta. Päivänvalokertoimet ja päivänvalon taso kaihtimilla ja ilman. Useampi taivaankannen mallejamm. CIE and Perezin malli. Tuloksista löytyy minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja mediaaniarvot lukuarvoina ja visualiseena tulosteina.

daylight2

 


 

leaf Uusi ikkunalasituksen laskenta

Uusi ikkunalasituksen laskenta ja raportointi, jotka perustuvat standardeihinEN ISO 52022-3, EN 410 ja ISO 15099.

glazing2

 


 

leaf Uudet lämpöpumppu- ja jäähdytyskonemallit

Uudet kierrosnopeussääteiset mallit lämpöpumpuille ja jähhdytyskoneille. Mallit perustuvat valmistajan ilmoittaviin arvoihin. Valmistajat voivat päivittää tietoja suoraan tietokantaan.

 


 

leaf Uusi ikkunatyyppejä

Elektrokromi lasitukset voidaan mallintaa. Valmistajien tuotedataa voidaan käyttää.

switchable_panes2

 


 

leaf Ulkopuolinen suojaus3

ESBO tukee nyt viereisistä tiloista, parvekkeista ja muista ulkoisesta objekteista tulevien varjostuksien laskentaa.

balcony2

 


 

leaf Ikkunoiden uusia ominaisuuksia3

Ikkunoiden käsittelyä on parannettu ESBO 2.3. Muutamia esimerkkkejä:

  • Ikkunatyyppejä voidaan tallentaa. Näin samanlaisten ikkunoiden lisääminen huoneisiin taikka ikkunatyyppien muuttaminen rakennuksen 3D-näkymässä on jouhevampaa.

  • Ikkunatuuletus voidaan simuloida.


 


 

leaf Käytettävyys ja tuottavuus parannuksen3

Seinärakenteen ja pintojen ominaisuudet voidaan asettaa rakennuksen
3D-näkymässä.

usability2

 

  Sivun ylälaittaan

 


1 Saatavissa lisäosassa (BIM Import) maksulliseen ESBO

2 Saatavissa lisäosassa (Daylight) maksulliseen ESBO

Kuuluu maksulliseen ESBO versioon

 

 

Tulosta Sähköposti