equa-logo

 Uutta versiossa 4.8

 


Learn more about IDA ICE here


 

leaf Uudistettu Pohjapiirustus-välilehti

Pohjapiirustus ja muut kaksiulotteiset visualisoinnit on uudistettu helppokäyttöisemmiksi, ja ne mahdollistavat entistä tehokkaamman työskentelyn:
 • Lähennys ja loitonnus hiiren rullaustoiminnolla sekä mahdollisuus lähentää valittuihin kohteisiin.
 • Uusi kohdistusalgoritmi, joka piirtää kohdistusviivat näkyviin.
 • Piirustusten tuominen ohjelmaan on nyt entistä toimivampaa: piirustusten koordinaattijärjestelmä säilyy ja useampia yksityiskohtia piirustuksista saadaan näkyviin.
 • Uusi, miellyttävä ulkoasu: ohuemmat viivat ja läpinäkyvät muodot.
 • Pohjapiirustuksen ja kattotyökalun suuntausta voi vaivattomasti käännellä, mikä helpottaa vyöhykkeiden lisäämistä rakennuksen kaikille sivuille.

 

4.8 floorplan2 800

 leafIkkunalasien ja verhomateriaalien tarkastelu aallonpituusalueittain

Ikkunalasien sekä ikkunoihin integroitujen aurinkosuojien (esim. kaihtimet) ominaisuudet lasketaan nyt sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituusalueille erikseen. Tarkastelu, joka huomioi ikkunoiden ja aurinkosuojien käyttäytymisen aallonpituuden funktiona, johtaa tarkempaan lopputulokseen kuin aallonpituudesta riippumaton tarkastelu. Modernien ikkunalasien ja aurinkosuojien tapauksessa ero saattaa olla jopa 10% luokkaa, ja epätarkempi tarkastelu voi vaikeuttaa parhaiden ikkunaratkaisujen löytymistä. Ikkunoiden ja varjostimien valmistajat voivat tuoda tuotteidensa spektriominaisuuksia ohjelman tietokantaan ja käyttäjät pystyvät hyödyntämään näitä tuotetietoja omissa malleissaan.

 

4.8 spectral 1200


 leafYlilämpenemisen tarkastelu

Ylilämpenemisen tarkastelu on uudenlainen simulaatiotyyppi. Siinä tarkastellaan korkeiden sisälämpötilojen esiintymistä tiloissa, joissa ei ole koneellista jäähdytystä, tai joissa sitä on vain rajoitetusti. Simulaatio etsii näille tiloille korkeiden sisälämpötilojen kannalta vuoden haastavimman päivän. Ylilämpenemisen kannalta hankalin ajankohta voidaan löytää joko ilman lämpötilan, operatiivisen lämpötilan tai PPD-indeksin suhteen tarkasteltuna (PPD = Percentage People Dissatisfied, lämpöolosuhteisiin tyytymättömien osuus).

 


  

leaf Optimointi IDA ICE -ohjelmassa (beta)1

Simulaatioiden ja optimoinnin yhdistäminen ja suorittaminen samassa ohjelmassa on ilmeisen kätevää: simulointeihin pohjautuen voidaan optimoida esimerkiksi ikkunoiden ominaisuuksia, tuloilman lämpötilaa tai aurinkoenergiajärjestelmien kokoa ja suuntausta. Kuulostaa helpolta – ja uudessa IDA ICE 4.8:ssa simulaatioihin perustuva optimointi onkin helppoa myös käytännössä! Käyttäjä voi vaivattomasti valita päätösmuuttujat sekä tavoitefunktiot malleistansa ja tuoda ne ohjelman omaan optimointityökaluun. Käytössä on myös Monte Carlo -simulaatio sekä herkkyystarkastelu Morrisin menetelmällä.

Optimoinnissa ei tarvitse tyytyä valitsemaan mallista tiettyjä parametreja päätösmuuttujiksi ja toisia kohdefunktioiksi: IDA ICE:n visualisointityökalujen avulla käyttäjä voi helposti rakentaa omia komentosarjojaan (graphical scripting -toiminto). Malleista voidaan siis valita eri parametrien yhdistelmiä ja rakentaa niistä uusia optimoinnin päätösmuuttujia. Samalla tekniikalla voidaan myös muotoilla monimutkaisempia kohdefunktioita tai optimoinnin reunaehtoja.

4.8 optimization
 

leaf Pyörivä lämmönsiirrin

Ilmanvaihtokoneeseen voi nyt mallintaa uudentyyppisen, pyörivän lämmönsiirtimen, joka perustuu valmisteilla olevaan standardiin prEN 16798-5-1. Lämmönsiirtimen voi toteuttaa kolmella tavalla, pintojen päällysteestä riippuen:
 • Päällystämätön: Lämmönsiirrin siirtää kosteutta vain siinä tapauksessa, että kosteutta tiivistyy lämmönsiirtimen pinnalle.
 • Hygroskooppinen (enthalpy wheel): Lämmönsiirrin poistaa jonkin verran kosteutta, vaikka suoranaista tiivistymistä ei lämmönsiirtimen pinnalle ei tapahtuisikaan.
 • Sorptioroottori (desiccant wheel): Lämmönsiirrin on tarkoitettu erityisesti suuren ilmankosteuden olosuhteisiin, ja se kykenee siirtämään vielä enemmän kosteutta kuin hygroskooppinen lämmönsiirrin.

 4.8 enthalphy wheel ahu


 

leaf Uusia kylmäsiltojen määrittelytapoja

Kunkin maan kansalliset kylmäsiltoja koskevat standardit perustuvat tietynlaisiin kylmäsiltojen ja rakennusvaipan määritelmiin, ja nämä määritelmät saattavat eri maissa poiketa toisistaan. IDA ICE 4.8 tarjoaa viisi erilaista kylmäsiltojen ja vaipan alan määritelmää, jotka on annettu ISO 10211 -standardin mukaisesti.

Valittu vaipan alan määritelmä visualisoidaan myös 3D-näkymässä, mikäli käyttäjä piirtää kolmiulotteisessa näkymässä seinän paksuuden näkyviin

4.8 thermal bridges 1200

 


 

leaf Päivityksiä Päivänvalo -työkaluun2

Päivänvalo-työkalua on uudistettu IDA ICE 4.8 -versiossa seuraavasti:
 • Radianssin laskentaparametrejä on päivitetty ja radianssille on mahdollista valita erittäin korkea laskentatarkkuus.
 • Tuloksissa näytetään päivänvalokertoimen sekä valaistusvoimakkuuden mediaaniarvo.
 • Alueet, joilla päivänvalokerroin tai valaistusvoimakkuus jäävät alle valitun arvon, voidaan visualisoida 3D-näkymässä.
 • Kun Optiset ominaisuudet -taulukon sisältämiä arvoja visualisoidaan, myös maan pinnanmuodot piirretään näkyviin.
 • Vyöhykkeet, joille päivänvalokertoimet halutaan laskea, voidaan valita valmiista listasta.
 • Varjostavia kohteita (esim. ihmisiä, huonekaluja) voidaan luoda pintojen geometriaa muokkaamalla.

 


 

leaf Parannuksia käytettävyyteen ja tuottavuuteen

IDA ICE 4.8 sisältää useita parannuksia ohjelman käytettävyyteen. Uudistukset lisäävät käyttäjien tuottavuutta ja työskentelyn tehokkuutta – useat parannukset ovatkin saaneet alkunsa käyttäjien ehdotuksista.
 • Maata vasten oleva seinä ja maata vasten oleva alapohja voidaan nyt määritellä omiksi, erillisiksi rakennetyypeikseen.
 • Käyttämättömät IDA-resurssit voi poistaa mallista yhdellä klikkauksella.
 • Ikkunoiden tietoja kuvaavaan taulukkolehteen on lisätty kohdat ”Leveys”, ”Korkeus” ja ”Näkyvän valon läpäisysuhde”.
 • Taulukoissa voi valita useita rivejä yhtä aikaa (Shift + valinta tai Ctrl + valinta), ja soluja valittaessa taulukkoa vieritetään automaallisesti.
 • Vesiradiaattorin tietolomaketta on yksinkertaistettu.
 • Vyöhykkeiden lattiaeditorissa näytetään ikkunoiden ja ovien sijainti, jotta vyöhykkeiden henkilökuormat voidaan helpommin sijoitella ikkunoihin ja oviin nähden.
 • Lattialämmityksen ja -jäähdytyksen voi mallintaa myös seiniin.

 


 

leaf Uudentyyppisiä kiinteitä varjostusratkaisuja

Yksityiskohtaisessa ikkunamallissa voi nyt helposti ottaa käyttöön kolme uudenlaista varjostusratkaisua: mikrolamellit (varjostus riippuu kahdesta kulmasta), sälekaihtimet ikkunalasien välissä tai kalvoverhot ikkunalasien välissä. Ohjelman käyttäjä voi hyödyntää valmistajien varjostimille antamia tuotetietoja. Ikkunoiden varjostusratkaisut visualisoidaan 3D-näkymässä ja niiden liikkeet voidaan esittää animaationa.

 


 

leaf Parannuksia 3D-näkymään

Myös 3D-välilehteä on uudistettu monin tavoin:
 • Varjostavia rakennuksia ja vaakasuuntaisia varjostuksia voidaan lisätä malliin suoraan 3D-näkymässä.
 • Mallin parametrien visualisointia sekä simulaation tulosten näyttämistä 3D-näkymässä on parannettu. Näyttöasteikon ominaisuuksia voi nyt kätevästi muokata (mm. asteikon vaihteluväli ja värit sekä nuolien pituudet).
 • Vuotoaukkojen ja hormien kuvakkeet näytetään 3D-näkymässä.

  


 

leaf Vyöhykkeiden jakaminen ja yhdistäminen (beta)

Vyöhykkeet voi nyt jakaa pienemmiksi vyöhykkeiksi lisäämällä tilaa jakavan seinän tai lisäämällä uuden välipohjan halutulle korkeudelle. Tällä tavalla monimutkaisenkin muotoiset rakennukset on entistä helpompaa ositella vyöhykkeiksi.

Vyöhykkeitä voi myös yhdistää suuremmiksi vyöhykkeiksi. Uuden toiminnon avulla on kätevää muuttaa rakennuksen vyöhykejakoa: vyöhykkeiden yhdistäminen voi säästää niiden uudelleen piirtämisen vaivalta. Geometrialtaan monimutkaisia vyöhykkeitä voi myös olla alun alkaenkin helpompaa luoda pienempiä vyöhykkeitä yhdistelemällä.

  


 

leaf Parannettu IFC-mallien tuonti ja vienti3

IFC-mallien tuomista ja viemistä ohjelmaan on parannettu useilla tavoilla. Nyt myös simulointien tärkeimmät tulokset voidaan viedä ulos ohjelmasta IFC-muodossa. Ilmaisen IDA ICE Viewer -lisäosan avulla voidaan puolestaan tarkistaa, onnistuuko IFC-tiedostojen tuominen varsinaisen IDA ICE -ohjelman puolelle ongelmitta.leaf Faasimuutosmateriaalit (beta)1

Seiniin ja lattioihin voi nyt simuloida kerroksia, jotka koostuvat faasimuutosmateriaaleista (Phase Change Material, PCM). Olomuotoa vaihtavien rakennusmateriaalien avulla voidaan parantaa rakenteiden lämmönvarastointikykyä merkittävästikin.


 

leaf Uusi malli henkilöiden aiheuttamalle lämpökuormalle

IDA ICE laskee lämpöviihtyvyyden ISO 7730 -standardin mukaisesti. Ohjelman versiossa 4.7.1 ja sitä aiemmissa versioissa kylmissään olevan henkilön (PMV < 0) lämmönhukka oli suurempi kuin aineenvaihdunnasta saatava lämpö. Versiossa 4.8 sen sijaan säädetään henkilön vaatetuksen määrää, jotta PMV-indeksi saadaan lähelle nollaa, jolloin lämmönhukka pysyy yhtä suurena kuin aineenvaihdunnan tuottama lämpö. Muutos koskee vain henkilöistä aiheutuvaa lämpökuormaa, PMV- ja PPD-indeksien laskeminen säilyy ennallaan.

(PMV = Predicted Mean Vote, keskimääräinen lämpöaistimus; PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied, lämpöolosuhteisiin tyytymättömien osuus)


 

leaf Ohjelmointirajapinta1 (beta)

Ohjelmointirajapinnan (API, Application Programming Interface) avulla IDA ICE -ohjelmaa voidaan kutsua toisesta ohjelmasta käsin (esim. Python, Matlab, Excel, C++, Java). Socket-kommunikoinnin avulla IDA ICE -malleja voidaan ajaa myös etäältä. Käytössä on kirjasto Document Object Model -standardiin perustuvia funktioita, joiden avulla voidaan vuorovaikuttaa IDA-mallintajan tietorakenteiden kanssa Kaikki toiminnot, joita IDA ICE -ohjelmalla voidaan toteuttaa manuaalisesti, voidaan siis suorittaa myös etäältä. Mikäli simulaatioita halutaan ajaa etäyhteyden yli, tämä tulee huomioida lisenssisopimuksessa.


Sivun yläosaan


 Sisältyy Expert-versioon.

2Sisältyy Expert-versioon ja on saatavilla lisäosana perusversioon (Daylight).

3 Sisältyy Expert-versioon ja on saatavilla lisäosana perusversioon (BIM Import).

 

 

Tulosta Sähköposti