equa-logo

ESBO title

ESBO är ett simuleringsverktyg för optimering av byggnader och deras försöjningssystem. Det är baserat på EQUAs byggsimuleringsverktyg IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), men är enklare att använda.

 
ESBO låter dig experimentera med byggnadens egenskaper i tidiga skeden. Du kan variera prestanda för till exempel fönster, solskydd och rumsapparater men också för luftbehandlingsaggregat och energicentral och se hur det inverkar på termisk komfort, luftkvalitet, ljusnivå och energianvändning. ESBO utgår från rummen vilket betyder att du inte behöver skapa en geometrisk modell av hela byggnaden.


costs

 


 Möjliga studier med ESBO

leafEnergi | Årsenegibehov.
leafKylbehov | Dimensionering av kyla (eller övertemperatur) enligt ASHRAEs värmebalansmetod.
leafVärmebehov | Dimensionering av värme enligt ASHRAEs värmebalansmetod.
leafDagsljus | Detaljerad beräkning med ”ray tracing” genom att använda Radiance™.
leafGlasegenskaper | Glas- och skuggningsegenskaper enligt EN ISO 52022-3, EN 410 och ISO 15099.
 

 

simple2   b2

 


ESBO nyckelfakta

 leafEnergi- och komfortstudier  | leafStudera ett rum eller en hel byggnad  | leafJämför olika system för värme, kyla och ventilation  | leafJämför olika glas, solskydd och konstruktionsmaterial  | leafLätt att använda
 

    

 

 

Skriv ut E-post