equa-logo

IDA Indoor Climate and Energy 

 

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är en ny typ av simuleringsverktyg som hjälper dig att ta den färdiga byggnadens prestanda till en helt ny nivå. Med IDA ICE modellerar du noggrant byggnaden, VVS-systemen, samt styr- och reglersystemen så som de skall byggas i verkligheten. Detta säkerställer lägsta möjliga energianvändning och bästa möjliga komfort.

 

front ice 1

 

IDA ICE är ett innovativt och beprövat simuleringsverktyg för detaljerade dynamiska flerzons- och helårsstudier. Det används för att analysera energianvändningen och den termiska komforten i hela byggnader. De fysikaliska modellerna i IDA ICE använder sig av den senaste forskningen och är de bästa modeller som finns tillgängliga i dag. Resultatet stämmer även väl överens med mätningar. IDA ICE används i dag globalt, men finns även anpassat för utvalda marknader och språk, där man tagit hänsyn till den lokala marknadens krav och förutsättningar (klimatdata, standarder, systemlösningar, materialdata och rapportering).

 
Några av våra kunder:

 • acc glasradgivare 1 AsplanViak 1 assemblin
 • bdab 1 boverket 1 bravida
 • chalmers tekniska hogskola 1 CIT energy management 1 COWI

 • dry it 1 flaktwoods 1 grontmij

 • helenius 1 hogskolan i bergen 1 hjellnes consult
 • hogskolan i oslo og akershus 1 IKEA 1 incoord
 • ivl svenska miljoinstitutet 1 midroc l 1 multiconsult
 • Lulea uni tech 1 kth 1 Lunds uni
 • AF 1 ncc 1 peab
 • Projektengagemang 1 ramboll 1 riba

 • Siemens 1 Skanska SverigeAB 1 SSF

 • Sweco 1 Umea uni 1 tyrens
 • Uppsala uni 1 norconsult 1 WSP
 • Erichsen Horgen 1 ntnu 1  


Nyckelfunktioner:

Användarvänlighet

Användgränssnittet i IDA ICE är utformat för att enkelt kunna bygga och simulera både enkla och avancerad modeller, och samtidigt ge den avancerade användaren full flexibilitet. Du kan förfina dina modeller i olika steg, samtidigt som du får visuell återkoppling via 3D-gränssnittet och genom detaljerade tabeller. Du arbetar i ett och samma program och kan hoppa fram och tillbaka mellan olika uppgifter.

Usability

Effektivitet

Verktyg för importering av BIM-filer och versionhantering gör dig mer effektiv.
IDA ICE importerar alla de vanligaste 2D och 3D CAD-filerna, samt stöds IFC-modeller från bl.a. ArchiCAD, Revit, AutoCAD Architecture och MagiCAD. Versionshanteraren håller koll på ändringar i modeller och kör automatisk om simuleringar beroende på gjorda ändringar. Skillnaderna sparas och resultat kan effektivt jämföras.

Productivity

Flexibilitet

Ekvationsbaserad modellering genom det Modelica-liknande språket Neutral Model Format (NMF) gör det enkelt att expandera IDA ICE med nya modelleringsfunktioner, antingen genom våra egna utvecklare eller av den erfarne användaren. Nyskapade komponentmodeller kan även enkelt delas till andra användare.

Flexibility  

Transparens

IDA ICE är inte en svart låda, vilket betyder att du inte behöver lita på någon hemlig modell. Alla underliggande ekvationer kan synas och varje variabel kan loggas. För en enzonsmodell kan således tusentals temperaturer, värmeflöden, CO2-nivåer, kontrollsignaler och andra variabler granskas av en kritisk användare.

Kvalitet

En av många fördelar med att använda en modern och generell lösare, med variabla tidssteg, istället för hårdkodade komponenter som används i andra byggsimuleringsverktyg, är att den anpassar sig efter olika typer av problem. Genom att bestämma toleransparametrar kan du effektivt eliminera numeriska problem och se hur ekvationerna egentligen beter sig - även vid en tidsupplösning på sekundnivå, ifall så behövs.


Produktblad

Läs mer om IDA ICE och varför verktyget
används av experter.

Ladda ner PDF här

 

     idaice brochure

 

 

Skriv ut E-post