equa-logo

Energiuppföljning

 

Vissa saker är svåra att förklara. Om vi säger att vi kan spara mellan 15-40% av fastighetsenergin i en tillsynes fin ny kontorsbyggnad, skulle du tro oss?

 


Det är sant och vi har massor av bevis som stödjer vårt påstående!

Vill du veta mer? Kontakta oss


  

monitoring 1 1200

 

Nyckeln är att skapa djup förståelse i hur byggnaden verkligen fungerar genom att använda och studera signaler från installerade sensorer och ställdon. De flesta byggnader har tillräckligt med sensorer installerade som en del av byggnadsautomatiksystemet. Det är dock väldigt få som verkligen försöker förstå vad som händer i byggnaden. När du väl gör det, så ser du att vissa system är igång hela året, trots att de inte behöver det, medan andra system kanske motarbetar varandra.

 

monitoring 2 1200

 

Vi har speciella verktyg som gör det enkelt för en expert att på kort tid få en överblick över den aktuella statusen, så att man kan koncentrera sig på problemområden. Givetvis är dessa verktyg oanvändbara om du inte förstår hur en byggnad skall fungera - och det är här vår expertkunskap kommer till nytta.

 

Skriv ut E-post