equa-logo

Simuleringsprogram

 

Sedan tidigt 1990-tal har EQUA utvecklat ledande simuleringsverktyg för byggnader, tunnlar och energisystem. EQUA har blivit en världsledande leverantör och våra verktyg har använts i många stora projekt världen runt.

   


Vad krävs för ett riktigt bra simuleringsverktyg?

Nedanstående kriterier uppfylls väl av EQUAs simuleringsverktyg.
Vill du veta mer? Kontakta oss


 

leaf Designfrågor

För att hantera avancerade designfrågor bör ett byggnadssimuleringsverktyg kunna hantera följande:
 • Studier av termisk komfort i välisolerade, helglasade och naturligt ventilerade byggnader.
 • Realistiska ventilationsaggregat och produktionscentraler med t ex solvärme, borrhålslager och värmepumpar.
 • Komplexa styrstrategier.
 • Avancerade aktiva fasader.

 


 

leaf Pålitliga resultat

För pålitliga resultat bör ett byggnadssimuleringsverktyg kunna hantera följande:
 • Korrekt hantering av byggnadens dynamik.
 • Detaljerad beskrivning av byggnadens klimatskal och installationer.
 • Flerzonsmodeller.
 • Dynamiska tidssteg.
 • Ge resultat som kan jämföras med mätdata.

 


 

leaf Baskrav

Alla byggnadssimuleringsverktyg bör kunna hantera följande:
 • Räkna rätt och vara möjligt att validera.
 • Stödja effektiv hantering av indata.
 • Vara robust.
 • Kunna anpassas till alla möjliga problemtyper.
 • Vara transparent (möjligt att se och förstå de underliggande matematiska modellerna).
 • Ha enkel resultatanalys.

Skriv ut E-post