equa-logo

Vår teknologi

 

EQUAs simuleringsteknologi är primärt fokuserad på flödesnätverk. Det flödande mediat kan vara allt från TCP/IP-paket till pappersmassa eller köldmedia.

 


Varför använda blockdiagram?

Största delen av industriell simulering sker utan ett generellt simuleringsverktyg. Man använder bibliotek av numeriska sub-rutiner och traditionella programmeringsspråk. Dessa skräddarsydda verktyg tar fram de speciella karakteristika av problemområdet för att kunna simulera realistiska problem. Om ett generellt simuleringsverktyg används överhuvudtaget, så är de tillgängliga verktygen(baserade på blockdiagram) begränsade till små problem jämfört med de skräddarsydda verktygen. Ett verkligt analogt elektronikprobem kan kräva hantering av tusentals komponenter, så som transistorer och motstånd. Om detta skall modelleras i ett traditionellt blockdiagramverktyg, kan man på sin höjd hantera ett dussintal komponenter, vilket är en stor svaghet.

Varför spenderar då ingenjörer oräkneliga timmar på att försöka klämma in fysikaliska problem i blockdiagramverktyg? Svaret är att de behöver generaliteten. Modellerna som finns i de domänspecifika verktygen är inte tillräckliga. De behöver modellera elektronik, hydraulik och kanske styrteknik och termodynamik. Allt detta finns helt enkelt inte i dessa verktyg.


  

leaf Generell metod

"Vi erbjuder en ny generell metod" - En som löser specifika problem lika snabbt och noggrant som de dedikerade verktygen så att elektronik, hydraulik, styrteknik och termodynamik kan kombineras till verklighetstrogna problem med tusentals variabler. Tricket är att hitta det optimala sättet att beskriva komplexa dynamiska problem. Glöm FORTRAN eller C sub-rutiner, blockdiagram och kalkylblad. Alla är svåra att tyda och det finns alldeles för få möjligheter att återanvända modeller. Istället fokuserar vi direkt på ingenjörens naturliga sätt att kommunicera: matematiska ekvationer; uttyck lika med uttryck.

 


  

leaf EQUA = Equations

"Vi fokuserar på den matematiska ekvationen, uttryck lika med uttryck" - Genom att använda vår speciella kombination av smart datoralgebra och numeriska metoder, kan symboliska ekvationsbaserade modeller lösas jämförbart med specialgjorda simuleringsverktyg. Modellerare älskar det: de kan koncentrera sig på att formulera problemet - att skriva ner ekvationerna och låta IDA ta hand om lösningen. 

 


  

leaf Robusta lösningar

"Metoderna är tillräckligt robusta för att kunna bygga applikationer för personer med liten eller ingen simuleringserfarenhet."  - Vi erbjuder ett utvecklingsverktyg för simuleringsapplikationer som gör att lättanvända, skräddarsydda applikationer kan byggas på en bråkdel av tiden det skulle ta i andra utvecklingsverktyg. En extra fördel är att den avancerade användaren kan utöka och förbättra verktyget genom att modellera alla tänkbara system inom området. Dessa modeller kan sedan lätt delas med andra.

 

Skriv ut E-post