equa-logo

Vårt uppdrag

Byggnader använder nästan hälften av världens energi, och förbättringspotentialen är betydande. Tills nyligen har energieffektivitet varit en mindre del av en byggnads kommersiella värde, och detta innebär att mycket få byggnader är optimerade med avseende på detta.leaf Maximal komfort - minimal energianvändning

I de flesta situationer räcker det inte med att lägga på mer isolering för att spara energi i byggnader. Ungefär hälften av den energi som används i byggnader används för kylning, och för detta är en ökad isolering sällan den bästa lösningen. Merparten av den oönskade värmen kommer antingen in som solstrålning eller via elektrisk belysning och kontorsutrustning. Vissa rum i samma byggnad kan behöva kyla samtidigt som andra behöver värme. Att skapa maximal inomhuskomfort till minimal energikostnad är inte enkelt och kräver tekniskt avancerade kunskaper, metoder och tekniker.leaf Mest avancerade programvaran för byggnadssimulering

Programvara för dynamisk simulering av byggnaders prestanda är en nyckelfaktor för att skapa ett mer energieffektivt byggnadsbestånd. Vårt mål är att ge våra användare det mest avancerade och flexibla, men ändå användarvänliga byggnadssimuleringsverktyget på marknaden och att kombinera detta med utbildning, teknisk support och andra tjänster. Detta kommer förhoppningsvis också att bidra till att minska energianvändningen och ge bättre komfort.

 

Skriv ut E-post