equa-logo

Teknologia

 

EQUA:n simulaatioympäristö on pääsääntöisesti tarkoitettu verkotettujen virtausjärjestelmien laskentaan. Virtaava aine voi olla mitä tahansa TCP/IP -paketeista aina paperimassaan tai jäähdytysaineeseen.

 


Miksi käyttää lohkokaaviotyökaluja?

Suuri osa teollisuusluokan simuloinneista tehdään ilman yleispätevää simulaatioympäristöä, luottaen numeerisiin aliohjelmistokirjastoihin ja perinteisiin tietokonekieliin. Näitä hyödyntämällä luodut erikoistyökalut täytyy pohjata juuri oman kulloisenkin mallinnuskohteensa luonteenomaisiin ominaisuuksiin, jotta niillä voidaan saavuttaa hyväksyttävä suorituskyky todellisen kokoluokan ongelmissa. Mikäli yleisluontoisia työkaluja käytetään, saatavilla työkalut – jotka perustuvat lohkokaavioihin – rajoittuvat alkeellisen tason ongelmiin erilaisiin erityistarve-menetelmiin verrattuina. Todellinen, analogiseen eletroniikkaan perustuva ongelma voi vaatia kymmenien tuhansien komponenttien, kuten transistoreiden, resistoreiden ja kapasitaattorien, yhtäaikaisen laskemisen. Mikäli tällainen pulma mallinnetaan valtavirtaa edustavalla lohkokaaviosimulaattorilla, joudutaan näkemään huomattavaa vaivaa, ja siltikin voi olla mahdollista saada työstettyä vain kenties muutamia kymmeniä komponentteja. Tämä on merkittävä heikkous.

Miksi sitten insinöörit käyttävät lukemattomia tunteja yrittäen pusertaa fysikaalisten järjestelmien malleja lohkokaaviotyökaluiksi? Vastaus on: koska he tarvitsevat yleispätevyyttä. Mallit, joita erityistyökalut tarjoavat, ovat riittämättömiä. Niiden pitää mallintaa sekä elektroniikkaa että hydrauliikkaa, ehkä myös säätimiä ja termodynamiikkaa. Kaikki ei vain yksinkertaisesti mahdu analogisen elektroniikan simulaattoriin.


  

leaf Yleispätevä metodi

"Tarjoamme uutta yleispätevää metodia." Metodia, joka ratkaisee spesifin ongelman yhtä nopeasti ja tarkasti kuin erityistarvetyökalut, joskus jopa nopeammin. Elektroniikka, hydrauliikka, säätimet ja termodynamiikka voidaan kaikki yhdistää todellisen skaalan ongelmissa tuhansilla muuttujilla. Temppu on löytää optimaalinen tapa kuvata monimutkaisia dynaamisia järjestelmiä.

Unohda FORTRAN tai C-aliohjelmat, lohkodiagrammit ja taulukot. Kaikkia näitä on vaikeaa lukea, ja ne tarjoavat aivan liian vähän uudelleenkäyttöarvoa mallille. Me sen sijaan keskitymme suoraan kaikkein luonnollisimpaan tapaan kommunikoida insinöörien kesken: matemaattiset yhtälöt.

 


  

leaf EQUA = Yhtälöt

Keskitymmme matemaattisiin malleihin. Käyttämällä älykkään tietokonealgebran ja numeeristen metodien yhdistelmää voimme ratkaista symbolisiin yhtälöihin perustuvia malleja vastaavalla teholla kuin erityistarvetyökalut. Mallintajat rakastavat sitä. He voivat keskittyä ongelmanmuodostukseen – yhtälöiden kirjoittamiseen – ja antaa IDA:n huolehtia tuloksista. Enää ei ole tarvetta toimia ohessa numeerisena analyytikkona.

 


  

leaf Kestäviä tuloksia

“Metodit ovat riittävän vankkoja luomaan loppukäyttäjän sovelluksia, joita vähäisen simulaatiokokemuksen omaavat henkilötkin voivat käyttää.” Tarjoamme kehitysympäristöjä loppukäyttäjän simulaatiosovelluksiin, jotta helppokäyttöisiä ohjelmia voitaisiin luoda murto-osassa siitä ajasta, joka niihin menisi tavallisilla kehitystyökaluilla. Lisäetuna edistyneemmän tason käyttäjä voi mallintaa mitä tahansa haluamaansa mukana olevaa järjestelmää.

 

Tulosta Sähköposti